QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH TĂNG, GIẢM MỨC LƯƠNG
             QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH TĂNG, GIẢM MỨC LƯƠNG
 
            Quy trình được thực hiện theo các bước như sau:
Bước 1: Cán bộ quản lý phụ trách đề xuất tăng, giảm mức lương:
             Cán bộ quản lý phụ trách là các Trưởng Phòng/Đội trưởng/Tổ trưởng phải đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn, hiệu quả hoàn thành công việc cũng như ý thức chấp hành các nội quy, quy định của Công ty để đề xuất mức lương cho công nhân viên trên cơ sở mức lương chung của Tổng Công ty. Việc đề xuất được thực hiện bằng giấy đề nghị thay đổi mức lương và giao cho Phòng Tổ chức Công ty.
Bước 2: Kiểm soát đề nghị mức lương của Trưởng Phòng Tổ chức :
            Trưởng Phòng Tổ chức tiếp nhận giấy đề nghị mức lương, kiểm tra lại mức lương theo đề nghị có phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, ý thức chấp hành các nội quy, quy định và mức lương chung của Tổng Công ty, sau đó ký vào giấy đề nghị trước khi chuyển cho Giám đốc Công ty xem xét. Trưởng Phòng Tổ chức có quyền từ chối theo giấy đề nghị nếu xét thấy người được đề nghị chưa đủ điều kiện để điều chỉnh mức lương theo quy định hiện hành.
Bước 3: Phê duyệt của Giám đốc các Công ty thành viên:
            Căn cứ vào quy định về phân cấp quản lý và mức lương chung của Tổng Công ty, Giám đốc Công ty thành viên xem xét phê duyệt đề nghị điều chỉnh tăng, giảm mức lương cho CBCNV tại Công ty
Bước 4: Phòng Tổ chức Hành chính Tổng Công ty tiếp nhận đề nghị và trình Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt.
            Giấy đề nghị mức lương sau khi được Giám đốc Công ty thành viên ký duyệt thì chuyển cho Phòng Tổ chức Hành chính của Tổng Công ty. Trưởng phòng Tổ chức Hành chính có nhiệm vụ kiểm tra, xem xét mức lương điều chỉnh đã đúng theo quy định của Tổng Công ty hay chưa để tham mưu, đề xuất ý kiến báo cáo Tổng Giám đốc Công ty xem xét và quyết định.
Bước 5: Phê duyệt của Tổng Giám đốc Công ty:
             Sau khi có sự phê duyệt của Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính làm quyết định điều chỉnh tăng, giảm mức lương cho CBCNV trình Tổng Giám đốc ký quyết định và gửi lại cho đơn vị để thực hiện.
             Trên đây là toàn bộ nội dung quy trình, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện
             Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2015


Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 0351.3 851.369
Hotline: 0351.3 851.369
xaydungdaiphuc
Tin tức & Sự kiện
Hội đồng tiền lương quốc gia đã thống nhất tăng mức lương tối thiểu vùng năm 2016 cho người lao động tăng 12,4%. Cụ thể mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 sẽ là: Vùng I tăng 400.000 đồng; Vùng II tăng 350.000 đồng; Vùng III tăng 300.000; Vùng IV tăng 250.000đồng
Từ tháng sau, lương tối thiểu áp dụng cho cán bộ, công chức nhà nước sẽ lên mức 1.050.000 đồng mỗi tháng, tăng 220.000 đồng so với hiện nay, theo Nghị định 31 Chính phủ vừa ban hành.
Ngoài Buford vừa bán cho doanh nhân Việt Nam Phạm Đình Nguyên, nước Mỹ còn nhiều các thị trấn nhỏ xíu khác được rao bán.
Đối tác
Thông kê truy cập
Đang online: :
20
Tổng truy cập: :
596774
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đại Phúc
Địa chỉ
: Tổ 9 - P. Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam - Tel: 0351.3 851 369- Fax: 0351. 3 848 600
Email: xaydungdaiphuc@yahoo.com.vn -  Website: xaydungdaiphuc.com