• Trang chủ
 • Giới thiệu
 • Lĩnh vực hoạt động
 • Sản phẩm
 • Tài liệu
 • Tin tức
 • TUYỂN DỤNG
 • Liên hệ
 •   
   
  HƯỚNG DẪN XUẤT NHẬP KHO VẬT TƯ

  HƯỚNG DẪN XUẤT, NHẬP KHO VẬT TƯ

  I. Hướng dẫn nhập kho vật tư

            1. Khi hàng mua về, người mua hàng (hoặc người nhập hàng) mang chứng từ mua hàng yêu cầu kế toán làm thủ tục nhập kho (theo số lượng, khối lượng, giá trị trên chứng từ mua hàng).
            2. Kế toán kho nhận chứng từ yêu cầu nhập kho, kiểm tra tính pháp lý của chứng từ. Nếu hợp lệ thì viết phiếu nhập kho. Phiếu nhập kho được lập thành 3 liên: 1 liên lưu tại sổ, giao cho cho thủ kho 2 liên để làm thủ tục nhập kho.
            3. Khi có phiếu nhập kho, người nhập kho tiến hành giao hàng cho thủ kho. Thủ kho kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa theo phiếu nhập kho và thực hiện nhập kho. Trường hợp vật tư thừa, thiếu khi nhập kho, thủ kho phải lập biên bản và báo cáo ngay với người phụ trách để xử lý.
            Đối với vật tư cần kiểm tra chạy thử thì cán bộ phụ trách công trường cho tiến hành lắp đặt chạy thử. Nếu không đạt thì bộ phận kiểm tra lập biên bản về số vật tư không phù hợp, chuyển người nhập để giải quyết.
            4. Sau khi nhập kho, thủ kho cùng người nhập ký nhận vào phiếu nhập kho. Thủ kho lưu lại một liên để ghi thẻ kho sau đó giao lại cho kế toán kho, một liên giao cho người nhập hàng
            5. Kế toán nhận lại phiếu nhập kho và hạch toán theo quy định.

  II. Hướng dẫn xuất kho vật tư

           1. Bộ phận nào có nhu cầu sử dụng vật tư liên hệ với kế toán kho hoặc thủ kho xem vật tư cần sử dụng có trong kho hay không. Nếu có thì làm thủ tục xin xuất vật tư. Nếu không thì làm thủ tục xin mua vật tư.         
            2. Người có nhu cầu sử dụng vật tư phải lập Phiếu yêu cầu xuất vật tư, có xác nhận của người phụ trách và Chỉ huy công trường (theo mẫu).  
            3. Kế toán kho tiến hành lập Phiếu xuất kho và chuyển cho Thủ kho. Phiếu xuất kho được lập thành 3 liên: 01 liên lưu tại quyển, 02 liên còn lại giao Thủ kho.
            4. Thủ kho nhận Phiếu xuất kho và tiến hành xuất kho cho người yêu cầu theo đúng phiếu xuất kho.
            5. Người yêu cầu nhận đủ vật tư, hàng hóa sau đó cùng ký vào Phiếu xuất kho đồng thời nhận lại 1 liên phiếu xuất kho để làm thủ tục thanh toán.
            6. Thủ kho giữ lại một liên Phiếu xuất kho để tiến hành ghi thẻ kho,  sau đó trả lại Phiếu xuất kho cho kế toán.
            7. Kế toán nhận lại phiếu xuất kho và hạch toán theo quy định
             Trên đây là hướng dẫn thủ tục nhập, xuất kho vật tư tại công trường. Yêu cầu các Công ty thành viên tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc nội dung hướng dẫn này.  Hỗ trợ trực tuyến
  Tel: 0351.3 851.369
  Hotline: 0351.3 851.369
  xaydungdaiphuc
  Liên kết Website
  Đối tác
  Thông kê truy cập
  Đang online: :
  17
  Tổng truy cập: :
  1123321
  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đại Phúc
  Địa chỉ
  : Tổ 9 - P. Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam - Tel: 0351.3 851 369- Fax: 0351. 3 848 600
  Email: xaydungdaiphuc@yahoo.com.vn -  Website: xaydungdaiphuc.com