• Trang chủ
 • Giới thiệu
 • Lĩnh vực hoạt động
 • Sản phẩm
 • Tài liệu
 • Tin tức
 • TUYỂN DỤNG
 • Liên hệ
 •   
   
  QUY ĐINH THỦ TỤC VÀ XLVP VỀ THỜI GIAN NGHỈ PHÉP
  QUY ĐỊNH THỦ TỤC VÀ XLVP VỀ THỜI GIAN NGHỈ PHÉP
   
  1. Quy định về thời gian nghỉ phép
     
        CBCNV làm việc tại Văn phòng Đại diện và các Công ty thành viên sẽ được nghỉ phép với thời gian quy định như sau:
            - CBCNV làm việc 1 tháng được nghỉ phép 02 ngày, được hưởng nguyên lương.
            - 
  CBCNV làm việc 2 tháng được nghỉ phép 04 ngày, được hưởng nguyên lương.
            - CBCNV làm việc 3 tháng được nghỉ phép 06 ngày, được hưởng nguyên lương.
            - CBCNV làm việc liên tục từ 4 tháng trở lên: được nghỉ phép 07 ngày, được hưởng nguyên lương và được thưởng 600.000 đồng.

            - CBCNV làm việc liên tục từ 6 tháng trở lên: được nghỉ phép 07 ngày, được hưởng nguyên lương và được thưởng 1.500.000 đồng.
            - CBCNV làm việc liên tục từ 8 tháng trở lên: được nghỉ phép 10 ngày, được hưởng nguyên lương và được thưởng 2.500.000 đồng
            - CBCNV làm việc liên tục từ 1 năm trở lên: được nghỉ phép 15 ngày, được hưởng nguyên lương và được thưởng 5.000.000 đồng.

  2. Thủ tục nghỉ phép: 
            Tất cả CBCNV khi về phải có đơn xin nghỉ phép (theo mẫu) và được sự đồng ý của các cấp quản lý (Đội trưởng/Tổ trưởng, Phòng Tổ chức và Giám đốc Công ty/Chỉ huy công trường). Khi hết phép phải đến Văn phòng Công ty ký xác nhận có mặt vào đơn đề nghị xét phép thì mới được hưởng chế độ như trên.
   
  3. Điều kiện tính hưởng và giải quyết chế độ phép.
          - CBCNV xin nghỉ phép phải căn cứ vào điều kiện, thời gian công tác liên tục đến thời điểm xin nghỉ phép để xin nghỉ cho phù hợp.
          - Thời gian công tác liên tục tại đơn vị để làm căn cứ xét phép được hiểu là các ngày làm việc thực tế của CBCNV tại công trường và ngày nghỉ theo chế độ, quy định của Công ty bao gồm các ngày nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương (bản thân kết hôn, con kết hôn, cha mẹ ruột, cha mẹ vợ/chồng, vợ hoặc chồng, con mất). Trường hợp CBCNV nghỉ việc riêng không hưởng lương thì thời gian nghỉ việc riêng không được tính là thời gian làm việc liên tục để hưởng chế độ phép. Khi đó thời gian liên tục hưởng chế độ phép trong trường hợp này được bắt đầu tính từ thời điểm kết thúc nghỉ việc riêng cho đến ngày đủ điều kiện hưởng chế độ phép.
          - Những ngày được xét hưởng chế độ phép là số ngày nghỉ theo đúng quy định xét phép. Nếu nghỉ quá ngày nghỉ phép quy định thì sẽ không được xét hưởng chế độ phép (trừ những lý do được nêu tại mục 4.1 Điều 4)
          - CBCNV nào đang hưởng thời gian nghỉ phép theo chế độ nhưng do đặc thù công việc được Công ty yêu cầu vào công tác khi chưa nghỉ hết phép thì ngoài việc chấm công lao động thực tế tại đơn vị thì sẽ được hưởng đủ công phép theo quy định.
          - Hết ngày 31/12 hàng năm, những CBCNV nào chưa hưởng chế độ phép trong năm thì Phòng Tổ chức tiến hành cắt phép theo quy định (cứ 15 ngày làm việc liên tục thì được hưởng 01 ngày phép). Tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của từng đơn vị có thể sắp xếp, bố trí nghỉ bù vào thời gian gần nhất hoặc thanh toán bằng tiền công cho người lao động.
  4. Hình thức xử lý nếu vi phạm về thời gian nghỉ phép:
           4.1. Những trường hợp nghỉ quá phép mà có lý do chính đáng và được sự đồng ý của các cấp quản lý thì sẽ được xét hưởng chế độ phép và không bị xử lý vi phạm bao gồm:
              + Do thiên tai, hỏa hoạn có xác nhận của UBND xã, phường nơi xảy ra tai nạn.
              + Do bản thân ốm có giấy nghỉ ốm của cơ sở y tế có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc có xác nhận của cơ sở y tế được thành lập hợp pháp khám và điều trị
              + Do thân nhân bị ốm trong trường hợp cấp cứu và có xác nhận của cơ sở y tế được thành lập hợp pháp tiếp nhận khám và điều trị. Thân nhân bị ốm bao gồm: bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng, con.
           4.2. Những trường hợp nghỉ quá ngày phép, có lý do chính đáng, đã được sự đồng ý của các cấp quản lý (ngoài những lý do nêu tại mục 4.1) sẽ không được xét hưởng chế độ phép theo quy định.
           4.3. Những trường hợp vi phạm về thời gian nghỉ phép (nghỉ quá ngày phép mà không được sự đồng ý của các cấp quản lý) thì sẽ không được xét hưởng chế độ nghỉ phép theo quy định mà còn bị phạt với mức phạt như sau:
              + Công nhân viên: 300.000 đồng/người/ngày vào muộn.
              + Cán bộ: 500.000 đồng/người/ngày vào muộn.
              Quy định này được áp dụng từ ngày 01/3/2017.
  Hỗ trợ trực tuyến
  Tel: 0351.3 851.369
  Hotline: 0351.3 851.369
  xaydungdaiphuc
  Liên kết Website
  Đối tác
  Thông kê truy cập
  Đang online: :
  3
  Tổng truy cập: :
  1106246
  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đại Phúc
  Địa chỉ
  : Tổ 9 - P. Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam - Tel: 0351.3 851 369- Fax: 0351. 3 848 600
  Email: xaydungdaiphuc@yahoo.com.vn -  Website: xaydungdaiphuc.com