• Trang chủ
 • Giới thiệu
 • Lĩnh vực hoạt động
 • Sản phẩm
 • Tài liệu
 • Tin tức
 • TUYỂN DỤNG
 • Liên hệ
 •   
   
  QUY TRÌNH NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XDCB
  QUY TRÌNH
   NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XDCB
   

  1. Lập phiếu yêu cầu nghiệm thu hạng mục, công trình đã hoàn thành

  Người nhận thầu xây dựng lập phiếu yêu cầu nghiệm thu hạng mục công trình đã hoàn thành (theo mẫu quy định của Công ty)

  2. Thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình XDCB của đơn vị

  Mỗi đơn vị khi tổ chức nghiệm thu cần tiến hành thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình xây dựng cơ bản. Hội đồng nghiệm thu gồm có các thành phần sau:

  - Đại diện Ban Giám đốc/ hoặc Chỉ huy trưởng công trường

  - Cán bộ kỹ thuật theo dõi thi công

  - Cán bộ kế toán theo dõi công trình XDCB

  - Cán bộ Đội/Tổ phụ trách có công trình XDCB liên quan

  - Thủ kho vật tư

            3.  Chuẩn bị hồ sơ phục vụ công tác nghiệm thu
            Khi nhận được phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu, Hội đồng nghiệm thu của đơn vị thông báo cho nhà thầu về thời gian cụ thể để 2 bên tiến hành nghiệm thu thực tế. Cán bộ kỹ thuật và kế toán phụ trách XDCB của đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác nghiệm thu.
            4. Tiến hành nghiệm thu
            Hội đồng nghiệm thu cùng nhà thầu tiến hành nghiệm thu. Quá trình nghiệm thu phải đảm bảo các yêu cầu sau:
           + Về số lượng: Được kiểm đếm cụ thể bằng cách đo, đếm, cân trọng lượng, đầy đủ, chính xác.
           + Về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật: Nghiệm thu theo đúng thiết kế, bản vẽ kỹ thuật và cam kết của nhà thầu.
           + Về tính pháp lý: Biên bản nghiệm thu phải được ghi rõ ngày, giờ nghiệm thu, nội dung nghiệm thu và các thành phần nghiệm thu phải ký tên đầy đủ.
            Căn cứ vào kết quả quá trình kiểm đếm, kiểm tra kỹ thuật, chất lượng công trình hai bên thống nhất những phần đã được nghiệm thu. Còn những phần chưa đủ điều kiện nghiệm thu thì yêu cầu nhà thầu phải hoàn thiện lại (có thời gian cụ thể). Toàn bộ nội dung này phải được ghi trong biên bản nghiệm thu.
             Trên đây là nội dung quy trình nghiệm thu các hạng mục công trình xây dựng cơ bản của nhà thầu đã hoàn thành. Yêu cầu các Công ty thành viên tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.
             Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2016./.

  Hỗ trợ trực tuyến
  Tel: 0351.3 851.369
  Hotline: 0351.3 851.369
  xaydungdaiphuc
  Liên kết Website
  Đối tác
  Thông kê truy cập
  Đang online: :
  3
  Tổng truy cập: :
  1113610
  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đại Phúc
  Địa chỉ
  : Tổ 9 - P. Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam - Tel: 0351.3 851 369- Fax: 0351. 3 848 600
  Email: xaydungdaiphuc@yahoo.com.vn -  Website: xaydungdaiphuc.com