QUY TRÌNH NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XDCB
QUY TRÌNH
 NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XDCB
 

1. Lập phiếu yêu cầu nghiệm thu hạng mục, công trình đã hoàn thành

Người nhận thầu xây dựng lập phiếu yêu cầu nghiệm thu hạng mục công trình đã hoàn thành (theo mẫu quy định của Công ty)

2. Thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình XDCB của đơn vị

Mỗi đơn vị khi tổ chức nghiệm thu cần tiến hành thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình xây dựng cơ bản. Hội đồng nghiệm thu gồm có các thành phần sau:

- Đại diện Ban Giám đốc/ hoặc Chỉ huy trưởng công trường

- Cán bộ kỹ thuật theo dõi thi công

- Cán bộ kế toán theo dõi công trình XDCB

- Cán bộ Đội/Tổ phụ trách có công trình XDCB liên quan

- Thủ kho vật tư

          3.  Chuẩn bị hồ sơ phục vụ công tác nghiệm thu
          Khi nhận được phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu, Hội đồng nghiệm thu của đơn vị thông báo cho nhà thầu về thời gian cụ thể để 2 bên tiến hành nghiệm thu thực tế. Cán bộ kỹ thuật và kế toán phụ trách XDCB của đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác nghiệm thu.
          4. Tiến hành nghiệm thu
          Hội đồng nghiệm thu cùng nhà thầu tiến hành nghiệm thu. Quá trình nghiệm thu phải đảm bảo các yêu cầu sau:
         + Về số lượng: Được kiểm đếm cụ thể bằng cách đo, đếm, cân trọng lượng, đầy đủ, chính xác.
         + Về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật: Nghiệm thu theo đúng thiết kế, bản vẽ kỹ thuật và cam kết của nhà thầu.
         + Về tính pháp lý: Biên bản nghiệm thu phải được ghi rõ ngày, giờ nghiệm thu, nội dung nghiệm thu và các thành phần nghiệm thu phải ký tên đầy đủ.
          Căn cứ vào kết quả quá trình kiểm đếm, kiểm tra kỹ thuật, chất lượng công trình hai bên thống nhất những phần đã được nghiệm thu. Còn những phần chưa đủ điều kiện nghiệm thu thì yêu cầu nhà thầu phải hoàn thiện lại (có thời gian cụ thể). Toàn bộ nội dung này phải được ghi trong biên bản nghiệm thu.
           Trên đây là nội dung quy trình nghiệm thu các hạng mục công trình xây dựng cơ bản của nhà thầu đã hoàn thành. Yêu cầu các Công ty thành viên tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.
           Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2016./.

Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 0351.3 851.369
Hotline: 0351.3 851.369
xaydungdaiphuc
Tin tức & Sự kiện
Hội đồng tiền lương quốc gia đã thống nhất tăng mức lương tối thiểu vùng năm 2016 cho người lao động tăng 12,4%. Cụ thể mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 sẽ là: Vùng I tăng 400.000 đồng; Vùng II tăng 350.000 đồng; Vùng III tăng 300.000; Vùng IV tăng 250.000đồng
Từ tháng sau, lương tối thiểu áp dụng cho cán bộ, công chức nhà nước sẽ lên mức 1.050.000 đồng mỗi tháng, tăng 220.000 đồng so với hiện nay, theo Nghị định 31 Chính phủ vừa ban hành.
Ngoài Buford vừa bán cho doanh nhân Việt Nam Phạm Đình Nguyên, nước Mỹ còn nhiều các thị trấn nhỏ xíu khác được rao bán.
Đối tác
Thông kê truy cập
Đang online: :
24
Tổng truy cập: :
596774
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đại Phúc
Địa chỉ
: Tổ 9 - P. Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam - Tel: 0351.3 851 369- Fax: 0351. 3 848 600
Email: xaydungdaiphuc@yahoo.com.vn -  Website: xaydungdaiphuc.com