• Trang chủ
 • Giới thiệu
 • Lĩnh vực hoạt động
 • Sản phẩm
 • Tài liệu
 • Tin tức
 • TUYỂN DỤNG
 • Liên hệ
 •   
   
  QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC NGHỈ VIỆC RIÊNG, NGHỈ VIỆC HẲN
  QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC NGHỈ VIỆC RIÊNG,
  NGHỈ VIỆC CỦA CBCNV TẠI CÔNG  TY
             
                         
                          - Căn cứ Nội quy Lao động của Công ty CP Xây dựng Đại Phúc
                    - Căn cứ tình hình thực tế SXKD của Công ty.
    
  I. Những quy định chung:
  1. Ban Giám đốc Công ty thành viên có nhu cầu nghỉ việc riêng đều phải báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt.
  2. Người lao động khi có nhu cầu nghỉ việc riêng, nghỉ việc hẳn đều phải viết đơn xin nghỉ việc theo mẫu và có chữ ký xác nhận của cán bộ quản lý phụ trách rồi gửi về Phòng Tổ chức để xem xét và trình Ban Giám đốc công ty giải quyết.
  3. Tất cả người lao động có nhu cầu xin nghỉ việc chỉ được phép nghỉ sau khi Phòng Tổ chức trực tiếp trình Giám đốc Công ty đồng ý phê duyệt. Khi được sự đồng ý, người lao động phải có trách nhiệm bàn giao và nhận công việc trước và sau khi nghỉ để đảm bảo hoàn thành các công việc được giao.
  4. Khi người lao động nghỉ việc riêng thì phải thông báo cắt cơm tại công ty trong những ngày nghỉ việc đó. Hết thời gian xin nghỉ (bao gồm thời gian gia hạn – nếu có) người lao động phải có mặt tại công ty làm việc báo đến” cho Phòng Tổ chức. Nếu không "báo đến" cho Phòng Tổ chức thì sẽ coi như vi phạm kỷ luật của Công ty và phải chịu trách nhiệm về hành vi này.
  5. Ngoài chế độ nghỉ hàng tháng người lao động hạn chế nghỉ việc riêng để không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
  6. Các ngày lễ, tết CBCNV nghỉ theo thông báo của Công ty.

  II. Quy định thủ tục nghỉ việc riêng, nghỉ việc hẳn
  1. Đối với thủ tục nghỉ việc riêng
  1.1. Người lao động nghỉ làm việc vì có nhu cầu cá nhân phải làm Đơn xin nghỉ việc riêng ghi rõ lý do, thời gian nghỉ phải được sự đồng ý của Trưởng phòng/Đội Trưởng/Tổ trưởng quản lý trực tiếp của mình rồi gửi về Phòng Tổ chức trước ít nhất 01 ngày để thống kê theo dõi, xem xét và trình Ban Giám đốc Công ty để giải quyết.
  1.2. Trưởng phòng/Đội trưởng/Tổ trưởng phải có trách nhiệm sắp xếp, bố trí công việc không gây ảnh hưởng đến công việc sản xuất kinh doanh của công ty nếu đồng ý với thời gian xin nghỉ việc riêng của người lao động.
  1.3. Trường hợp Trưởng phòng/Đội trưởng/Tổ trưởng không sắp xếp được công việc để giải quyết cho người lao động nghỉ việc riêng thì người lao động tuyệt đối phải chấp hành theo mệnh lệnh điều hành của cán bộ quản lý phụ trách.
  1.4. Trường hợp người lao động nghỉ việc đột xuất thì phải được sự đồng ý của Trưởng phòng/Đội trưởng/Tổ trưởng trực tiếp quản lý Ban Giám đốc Công ty. Khi đó, người lao động phải gọi điện báo nghỉ việc cho Phòng Tổ chức. Nếu không kịp làm đơn thì có thể bổ sung đơn xin ngh sau khi quay trở lại làm việc.
  2. Đối với thủ tục nghỉ việc hẳn
  2.1. Đối với người lao động có nhu cầu nghỉ việc hẳn.
  2.1.1. Người lao động khi có nhu cầu nghỉ việc hẳn thì phải có “Đơn xin nghỉ việc hẳn” và được sự đồng ý của Trưởng phòng/Đội trưởng/Tổ trưởng rồi gửi cho Phòng Tổ chức xem xét và trình Ban Giám đốc Công ty giải quyết.
  2.1.2. Người lao động khi nộp đơn xin nghỉ việc tuyệt đối phải tuân thủ thời gian báo trước đã được ghi rõ trong hợp đồng lao động. Nếu Công ty đồng ý, sắp xếp cho người lao động nghỉ việc sớm vào thời điểm nào thì người lao động mới được nghỉ việc vào thời điểm đó. Trường hợp Công ty không sắp xếp, bố trí, giải quyết sớm được công việc thì người lao động vẫn phải ở lại đảm nhận vị trí công tác cho đến hết thời gian báo trước.
  2.1.3. Nếu người lao động tự ý nghỉ việc, không tuân thủ thời gian báo trước thì phải bồi thường cho Công ty một khoản tiền tương ứng với số tiền lương, tiền công của người lao động trong những ngày không báo trước.
  2.1.4. Trước khi nghỉ việc người lao động phải bàn giao toàn bộ công việc, giấy tờ, sổ sách liên quan, trang thiết bị, phương tiện làm việc, bảo hộ lao động… cho cán bộ quản lý phụ trách trong Công ty và thực hiện đầy đủ các thủ tục tài chính liên quan (nếu có).
  2.2. Đối với người lao động không đáp ứng được yêu cầu công việc, Công ty cho nghỉ việc
  2.2.1 Nếu người lao động không đáp ứng được yêu cầu công việc thì cán bộ quản lý phụ trách có trách nhiệm làm báo cáo nhận xét, đánh giá chất lượng, mức độ hoàn thành công việc của người lao động gửi cho Phòng Tổ chức xem xét và trình Ban Giám đốc Công ty giải quyết.
  2.2.2. Khi Giám đốc Công ty đồng ý với đánh giá của cán bộ quản lý phụ trách thì Phòng Tổ chức làm thông báo bằng văn bản gửi cho người lao động được biết về việc cho nghỉ việc của Công ty để người lao động bố trí, sắp xếp công việc để bàn giao giấy tờ, sổ sách liên quan, trang thiết bị, phương tiện làm việc, bảo hộ lao động cho cán bộ quản lý phụ trách. Khi 2 bên thống nhất quan điểm giải quyết thì tiến hành làm quyết định cho thôi việc, biên bản thanh lý hợp đồng lao động.
  2.2.3. Phòng Tổ chức, Phòng Kế toán hoàn tất các thủ tục, giấy tờ cần thiết và giải quyết các vấn đề về tài chính cho người lao động trước khi nghỉ việc.

  III. Hành vi vi phạm Quy định của Công ty
  1. Người lao động nghỉ việc không xin phép hoặc không báo nghỉ cho cán bộ quản lý phụ trách (trách nhiệm thuộc về người lao động).
  2. Người lao động đã viết đơn xin nghỉ việc và được cán bộ quản lý phụ trách đồng ý (ký xác nhận) nhưng không nộp đơn cho Phòng Tổ chức để trình Giám đốc phê duyệt (trách nhiệm thuộc về người lao động).
  3. Người lao động nghỉ việc đột xuất đã được cán bộ quản lý phụ trách đồng ý nhưng không báo cho Phòng Tổ chức để báo cáo cho Giám đốc được biết (trách nhiệm thuộc về người lao động).
  4. Người lao động tự ý nghỉ việc, nghỉ không xin phép, cán bộ quản lý phụ trách không báo cáo cho Phòng Tổ chức và lãnh đạo Công ty (trách nhiệm thuộc về người lao độngcán bộ quản lý phụ trách).
  5. Nghỉ quá thời hạn so với đơn xin nghỉ việc riêng mà không được sự đồng ý của cán bộ quản lý phụ trách, không báo cáo cho Phòng Tổ chức biết (trách nhiệm thuộc về người lao động).

  IV. Hình thức xử lý vi phạm.
  Vi phạm lần 1: Phạt 300.000 đồng/ lần vi phạm (trừ vào lương).
  Vi phạm lần 2: Phạt 500.000 đồng/ lần vi phạm (trừ vào lương).
  Vi phạm lần 3: Sẽ bị xử lý kỷ luật và có thể buộc thôi việc.

  V. Điều khoản thi hành.
  - Nội quy, quy định trên là cơ sở để Công ty xử lý các trường hợp vi phạm về thời gian nghỉ việc, ảnh hưởng đến việc điều hành cũng như sản xuất của Công ty.
  - Yêu cầu tất cả CBCNV của Công ty nghiêm túc thực hiện.
  Nội quy, quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016
  Hỗ trợ trực tuyến
  Tel: 0351.3 851.369
  Hotline: 0351.3 851.369
  xaydungdaiphuc
  Liên kết Website
  Đối tác
  Thông kê truy cập
  Đang online: :
  6
  Tổng truy cập: :
  1113600
  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đại Phúc
  Địa chỉ
  : Tổ 9 - P. Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam - Tel: 0351.3 851 369- Fax: 0351. 3 848 600
  Email: xaydungdaiphuc@yahoo.com.vn -  Website: xaydungdaiphuc.com