• Trang chủ
 • Giới thiệu
 • Lĩnh vực hoạt động
 • Sản phẩm
 • Tài liệu
 • Tin tức
 • TUYỂN DỤNG
 • Liên hệ
 •   
   
  Dự án góp vốn cổ phần đầu tư xe ô tô tải đầu kéo rơ móc tự đổ

  I. Phương án góp vốn cổ phần đầu tư.

  1. Tham gia góp vốn để đầu tư mua 06 xe ôtô tải đầu kéo rơ mooc tự đổ.
  Tổng số tiền tham gia góp vốn tạm tính là: 11.000.000.000 đồng (Mười một tỷ đồng).
  2. Thành phần được tham gia góp vốn cổ phần đầu tư.
  Toàn thể CBCNV thuộc Tổng Công ty CPXD Đại Phúc hiện đang làm việc tại Văn phòng và các Công ty thành viên trực thuộc bao gồm: Công ty CP SXKD VLXD Hà Tĩnh, Công ty CPXD Đại Phúc Quảng Bình, Công ty TNHH Tiến Quân.

  3. Nội dung phương án góp vốn cổ phần đầu tư:

  - Tổng Công ty góp cổ phần là 50% tổng giá trị cổ phần tương đương với số tiền: 5.500.000.000đ. Còn lại 50% số cổ phần sẽ do các cá nhân, CBCNV trong Tổng Công ty đóng góp cổ phần.
  - Các cá nhân thuộc Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, Ban Giám đốc các Công ty thành viên, có thể đóng góp cổ phần với mức tối đa không quá 300.000.000đ.
  - Cán bộ là chuyên viên văn phòng Tổng Công ty, Trưởng, Phó các Phòng, Bộ phận, các Tổ, Đội các Công ty thành viên có thể đóng góp cổ phần với mức tối đa không quá 200.000.000đ.
  - Mỗi cá nhân CBCNV trong Tổng Công ty và Công ty thành viên của Công ty có thể đóng góp cổ phần từ 10.000.000đ đến 100.000.000đ.
  - Lãnh đạo Tổng Công ty cam kết: Sẽ điều hành các Công ty thành viên, các Phòng, Bộ phận Nghiệp vụ để sắp xếp công việc cho các xe cổ phần một cách khoa học, hợp lý, khai thác tối đa khả năng của phương tiện. Đồng thời ưu tiên xây dựng đơn giá vận chuyển hợp lý để tạo điều kiện cho các xe cổ phần hoạt động ổn định và có hiệu quả cao nhất.
  - Khi xe ô tô cổ phần không còn khả năng hoạt động, Tổng Công ty sẽ có trách nhiệm cùng với các cổ đông đánh giá giá trị còn lại theo giá thị trường để tiến hành thanh lý. Số tiền thu được sẽ chia đều cho các Cổ đông theo tỷ lệ vốn góp với số tiền thực tế đã thanh lý tài sản.
  - Thời gian tham gia góp vốn cổ phần đầu tư: Từ ngày 01/10/2015 đến hết ngày 30/10/2015.

  4. Thoả thuận góp vốn cổ phần đầu tư:

  - Việc tham gia góp vốn cổ phần đầu tư là hoàn toàn tự nguyện, không bắt buộc đối với các CBCNV.
  - Hàng tháng các Công ty thành viên và các Phòng, ban nghiệp vụ mở sổ theo dõi hoạt động của Đoàn xe, thống kê hoạch toán chi phí và lợi nhuận của Đoàn xe Cổ phần.
  - Tiền lãi (lợi nhuận) hàng tháng của xe cổ phần do CBCNV góp vốn cổ phần đầu tư sẽ được chia đều cho các cổ đông theo tỷ lệ góp vốn.

  5. Phương pháp hạch toán chi phí lợi nhuận:

  - Lợi nhuận của xe được xác định như sau:
  Lợi nhuận = Doanh thu – Tổng chi phí
  Doanh thu = Khối lượng vận chuyển X Đơn giá cước
  Tổng chi phí bao gồm:
  Tiền lương, phụ cấp, ăn ca, bảo hộ lao động của lái xe;
  Chi phí xăng dầu, mỡ đã tiêu hao;
  Chi phí xăm lốp, bình điện;
  Chi phí khám xe, mua bảo hiểm, sửa chữa thường xuyên và định kỳ;
  Các chi phí hợp lý, hợp lệ khác.
  - Trong thời gian góp vốn nếu Cổ đông nào không còn làm việc cho Tổng Công ty, Công ty thành viên nữa thì trong vòng 3 tháng Cổ đông đó bắt buộc phải chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần đang sở hữu cho các Cổ đông khác trong Công ty.
  - Trường hợp không chuyển nhượng được cổ phần cho các thành viên khác, Tổng công ty sẽ thành lập Hội đồng thẩm định giá trị tài sản để định mức giá trị cổ phần tại thời điểm chuyển nhượng, Tổng công ty sẽ mua lại hoặc chuyển nhượng cho các cá nhân khác trong Công ty.
  - Ngoài ra, trong thời gian góp vốn cổ phần đầu tư, các Cổ đông có quyền chuyển nhượng số cổ phần của mình trong nội bộ Tổng Công ty.

  6. Phân tích tính hiệu quả của phương án góp vốn cổ phần đầu tư:

  - Tổng giá trị góp vốn cổ phần đầu tư tạm tính: 11.000.000.000 đồng để mua 06 xe ô tô đầu kéo mới 100% vận chuyển đá các loại cho Tổng Công ty.
  - Doanh thu bình quân trong tháng (tạm tính theo đơn giá hiện tại Tổng Công ty đang thuê vận chuyển): 1.560.000.000đ.
  - Chi phí bình quân trong tháng (Căn cứ vào chi phí thực tế các xe đầu kéo của Tổng Công ty đang hoạt động): 780.000.000đ.
  - Lợi nhuận bình quân trong tháng: 780.000.000đ.
  Ví dụ: Cá nhân A mua cổ phần đầu tư 50.000.000đ.
  Lợi nhuận của 06 xe cổ phần trong tháng: 780.000.000đ
  Như vậy hàng tháng cá nhân A sẽ thu được số tiền chia cổ phần là: 3.545.000đ tương ứng 7,09% giá trị góp vốn ban đầu của cá nhân A.

  II. Triển khai thực hiện phương án:

  - Ban Giám đốc các Công ty thành viên chịu trách nhiệm phổ biến và thông báo phương án tới toàn thể CBCNV trong Công ty.
  - Các CBCNV trong Công ty thành viên thuộc Tổng Công ty có nhu cầu mua cổ phần thì đăng ký với Bộ phận Tổ chức tại Công ty đang làm việc trước ngày 29/9/2015. Các Công ty thành viên tập hợp và lập danh sách cổ đông đã đăng ký gửi về Văn phòng Tổng Công ty trước ngày 30/10/2015. Sau ngày 30/10/2015 Tổng công ty sẽ không nhận bất cứ trường hợp nào đóng cổ phần.
  - Trên cơ sở danh sách CBCNV đã đăng ký tham gia góp vốn cổ phần đầu tư, Tổng Công ty sẽ thông báo chính thức số Cổ đông và số cổ phần góp vốn của mỗi Cổ đông.
  - Sau khi triển khai đầu tư hoàn thành, Tổng công ty sẽ tập hợp, xác định giá trị của từng cổ đông góp vốn và ký tên, đóng dấu chuyển lại cho từng cổ đông một bản, Lãnh đạo Tổng Công ty giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.
  Mọi thông tin cần tìm hiểu về việc góp vốn đầu tư, xin vui lòng liên hệ Ban Kiểm soát xe cổ phần.
                                                                                                                                                                                                  Đưa tin: Phương Thảo
  Hỗ trợ trực tuyến
  Tel: 0351.3 851.369
  Hotline: 0351.3 851.369
  xaydungdaiphuc
  Liên kết Website
  Đối tác
  Thông kê truy cập
  Đang online: :
  19
  Tổng truy cập: :
  791441
  Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đại Phúc
  Địa chỉ
  : Tổ 9 - P. Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam - Tel: 0351.3 851 369- Fax: 0351. 3 848 600
  Email: xaydungdaiphuc@yahoo.com.vn -  Website: xaydungdaiphuc.com